Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola

Zawartość

 

PRZED SZKOŁĄ Poradnik Dyrektora Przedszkola jest kwartalnikiem, który

promuje:
-nowoczesną, wpierającą rozwój dziecka edukację elementarną ,
- nowatorskie rozwiązania metodyczne  i organizacyjne,
- partnerską współpracę przedszkoli i szkół  oraz współpracę z rodzicami.

pomaga:
- w interpretowaniu przepisów prawa oświatowego,
-  rozwiązywaniu problemów prawnych w funkcjonowaniu placówek przedszkolnych.

Współpracujemy z MEN, IBE, ORE, psychologami, pedagogami: wykładowcami uczelni pedagogicznych i praktykami; dyrektorami i nauczycielami przedszkoli i szkół podstawowych, fundacjami działającymi na rzecz dzieci w tym z FRSE.

Bierzemy udział w konferencjach, spotkaniach organizowanych przez środowiska nauczycielskie, uczelnie pedagogiczne  fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz edukacji dzieci.

Planowane działania: uściślenie współpracy z IBE zespół przedszkolny.

Działy czasopisma

Edukacja elementarna
Prawo dla przedszkola
Z praktyki
O projektach