Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola

  • Przed Szkołą
    Przed Szkołą
  • E-Przed Szkołą
    E-Przed Szkołą
  • Przed Szkołą PLUS
    Przed Szkołą PLUS

Przed Szkołą

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną -poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Przed Szkołą 02/2016

News image

Przed nami wakacje, czas odpoczynku dla dzieci i dorosłych. Wyjazdy, spacery, częste przebywanie na powietrzu to okazja do podejmowania przez dzieci i dorosłych różnych działań sprzyjających badaniu i poznawaniu środowiska przyrodniczego, kulturowego, społecznego. Dojrzewanie struktur mózgowych, naturalna aktywność i ciekawość badawcza dziecka  sprzyjają  rozwijaniu  sfery  poznawczej  przedszkolaka, ucznia. Procesy poznawcze: myślenie, uwaga, pamięć są u dziecka  ściśle  związane  z działaniem.  Ich  rozwój  jest uwarunkowany wieloma czynnikami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi.Wspieranie rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym  i Środowisko  uczenia  ...

Czytaj więcej...

Polecamy: