Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola

  • Przed Szkołą
    Przed Szkołą
  • E-Przed Szkołą
    E-Przed Szkołą
  • Przed Szkołą PLUS
    Przed Szkołą PLUS

Przed Szkołą

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną -poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Przed Szkołą 04/2016

News image

Drodzy Czytelnicy! Mija  kolejny,  szósty  rok  naszej  wspólnej  refleksji  nad  edukacją  elementarną  realizowaną  w przedszkolach  i szkołach  podstawowych. W 2016 r. w poszczególnych numerach kwartalnika w dziale poświęconym edukacji elementarnej prezentowaliśmy  m.in.  artykuły  dotyczące  rozwoju  dziecka  w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym:  rozwoju  emocjonalnego,  poznawczego,  społecznego  i fizycznego.  Przygotowywane były one przez doktorantki i studentki psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Brzezińskiej. Materiały te zostały również  częściowo  wykorzystane  do  przygotowania  gazetki  ściennej  dla  rodziców  pt.  Porozmawiajmy  ...

Czytaj więcej...

Polecamy: