Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola

  • Przed Szkołą
    Przed Szkołą
  • E-Przed Szkołą
    E-Przed Szkołą
  • Przed Szkołą PLUS
    Przed Szkołą PLUS

Przed Szkołą

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną -poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Przed Szkołą 04/2017

News image

Szanowni Państwo! Tak niedawno rozpoczynaliśmy nowy rok szkolny, witaliśmy dzieci, rodziców, odnajdowaliśmy się w nowym ustroju szkolnym. Przez te kilka miesięcy okrzepliśmy w naszych działaniach i… nadszedł koniec roku kalendarzowego. Dla naszej redakcji był to czas przygotowań do zmiany tytułu, w efekcie czego od nowego roku kalendarzowego kwartalnik „Przed Szkołą” będzie się ukazywał pod nazwą „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”. Ten tytuł bardziej odzwierciedla charakter naszego czasopisma, zamieszczamy w nim bowiem artykuły dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku ...

Czytaj więcej...

Polecamy: