Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola

  • Przed Szkołą
    Przed Szkołą
  • E-Przed Szkołą
    E-Przed Szkołą
  • Przed Szkołą PLUS
    Przed Szkołą PLUS

Przed Szkołą

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną -poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Przed Szkołą 01/2016

News image

Drodzy Czytelnicy! Wkrótce wiosna, a przed nami trudne, budzące wiele emocji zadania. Żyjemy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, także oświatowej. Ostatnie zmiany, a szczególnie uprawnienie rodziców do decydowania o tym, kiedy ich dziecko rozpocznie naukę w klasie I, stawiają przed nauczycielami, dyrektorami przedszkoli, a przede wszystkim rodzicami poważne wyzwania. Omawianie bieżącego numeru zacznę nietypowo – od działu Z praktyki. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na artykuł Danuty Elsner Systemowe myślenie pilnie potrzebne, którego celem jest zachęcenie dyrektorów do odejścia od postrzegania spraw ...

Czytaj więcej...

Polecamy: