Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

Zawartość


„Dyrektor Szkoły” to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.

Zawartość merytoryczną stanowią najaktualniejsze zagadnienia wynikające ze zmian w prawie, planów MEN, kalendarza zadań dyrektora m. in., takie jak:
  • Prawo w oświacie prezentowane zgodnie z kalendarzem zadań dyrektora szkoły, omawiane wraz z wykładnią i interpretacjami;
  • Praktyka reformy oświaty, w tym, m.in. nowy nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna, nowa podstawa programowa, projekt edukacyjny - metoda pracy z uczniami, indywidualizacja pracy z uczniem, ustawa o jakości edukacji, Krajowe Ramy Kwalifikacji;
  • Funkcje kierownicze i odpowiedzialność dyrektora za realizację celów szkoły i przedszkola, rozwoju placówek i kadry oświatowej, finanse, zarządzanie zespołem nauczycielskim, sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z przepisami prawnymi i dobrą praktyką;
  • Zarządzanie zespołem nauczycielskim, Karta Nauczyciela i prawo pracy w szkole;
  • Metodologia zarządzania placówką oświatową;
  • Pracownia pedagogiczna, porady z zakresu innowacyjnych metod kształcenia.


Redaktorzy naczelni

Tadeusz Kowalski (1994–1995)
Antoni Jeżowski (1995–2003)
Irena Dzierzgowska (2003–2009)
Anna Rękawek (2009–2012)
Klaudiusz Kaleta p.o. redaktora naczelnego 2012-2013
Małgorzata Pomianowska (od 2013)