Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

  • Dyrektor Szkoły
    Dyrektor Szkoły
  • E-Dyrektor Szkoły
    E-Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły

Nowy „Dyrektor Szkoły” teraz bliżej Ciebie. Zmieniamy się dla Ciebie – uwzględniając zmiany następujące w oświacie dostosowujemy „Dyrektora Szkoły” do potrzeb naszych Czytelników.

e.DyrektorSzkoly.pl to wersja on-line czasopisma "Dyrektor Szkoły - miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej", niezastąpionego w pracy każdego dyrektora. Teraz wzbogacony o nowe funkcjonalności. Sprawdź.

 

 

Dyrektor Szkoły 12/2016

News image

Wprowadzane od przyszłego roku zmiany wpłyną na całą społeczność szkolną wszystkich szczebli kształcenia. Jeśli wywoła to niepokoje i tarcia wśród pracowników, kryzysy te dyrektor może rozwiązywać m.in. poprzez umiejętne prowadzenie dialogu, odpowiednie zarządzanie informacjami, włączanie zainteresowanych stron w procesy decyzyjne oraz dbanie o integrację wokół wspólnych celów i wartości. Aby ułatwić Państwu realizację tego zadania, przygotowaliśmy Niezbędnik, w którym Magdalena Goetz, Tomasz Garstka i dr Tomasz Kozłowski podpowiadają, jak rozmawiać na trudne tematy i radzić sobie z konfliktami, poczuciem niepewności ...

Czytaj więcej...

Polecamy: